• Gia Đình
 • KHI MẸ LÀ CON

  Thứ hai, 10/9/2018 10:09

  Ron: Mẹ ơi em Rô cứ quăng đồ chơi kìa!
  Mẹ: Sao vậy Rô? Sao con quăng đồ chơi?
  Rô: Con thích.
  Mẹ: Đồ chơi đó không phải để bị quăng như vậy đâu.
  Rô: Con thích quăng đồ chơi.
  Mẹ: Nhưng mẹ không thích, rồi đồ chơi hư thì con lấy gì chơi? Với lại, anh Rơm anh Rô cũng không có gì chơi nữa. Hay con chán đồ chơi rồi?
  Rô: Con thích quăng đồ chơi.
  Mẹ: Mẹ không thích con quăng đồ chơi.
  Rô: Con thích (vừa nói vừa quăng tiếp).
  Mẹ (vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi): Ừ thì Rô quăng đồ chơi tiếp đi, mẹ KHÔNG THÈM nói chuyện với Rô luôn!
  Rô: Mẹ nói chuyện với con chớ!
  Mẹ: Mẹ THÍCH không nói chuyện với Rô.
  Rô: Con KHÔNG THÍCH mẹ không nói chuyện với con.
  Mẹ: Mẹ THÍCH không nói chuyện với con luôn, không nói tiếng nào luôn (mà nãy giờ nói mỏi miệng luôn!)
  Rô (mếu máo): Mẹ phải nói chuyện với con chớ!
  Mẹ: Mẹ THÍCH không nói chuyện với con. Mẹ KHÔNG THÍCH con quăng đồ chơi. Tại con THÍCH quăng đồ chơi nên mẹ THÍCH không nói chuyện với con luôn.
  Rô: Con không quăng đồ chơi nữa.
  Mẹ: Thiệt hông?
  Rô: Thiệt.
  Mẹ: Phải nói DẠ THIỆT chớ.
  Rô: Dạ thiệt.
  Mẹ: Ừ, con không quăng đồ chơi nữa nghe hông?
  Rô: Dạ nghe. Vậy mẹ có THÍCH nói chuyện với con hông?
  Mẹ: Mẹ THÍCH chớ, THÍCH QUÁ CHỜI LUÔN Á!

   

  Bản tin Hội quán
  Đăng ký để được cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất.