Bạn hỏi: tặng Tủ sách Chuyền tay cho nơi nào? Dạ nơi nào cũng thiếu nhất là các xã, huyện, vùng xa trẻ em rất cần. Cho bao nhiêu cũng quý ạ, sách để ngay trước mặt, trong lớp, ra chơi hồi nào đọc hồi đó, mượn về cũng được, có thể thất thoát, miễn là trẻ đọc vẫn quý lắm ạ.
Nếu bạn có sách, có tấm lòng gửi trao, chúng tôi góp chút công để chọn sách và mua giúp ạ.
Hãy gọi cho Thanh Thúy 0908350590 phụ trách dự án Tủ Sách Chuyền Tay của CLB khoa học Sao Nhỏ- Hội Quán Các Bà Mẹ.
Trân trọng.